POLİTİKALARIMIZ

Atlas çorap ailesi olarak günün gelişen ve değişen şartlarına uygun sağlıklı, kullanışlı ve uzun ömürlü çoraplar üretmeyi ana gaye olarak benimsemiş bulunmaktayız. Bu ana gayemizi tamamlayan ve bize yol gösteren temel değerlerimiz ve ilkelerimiz:

  • Önce insan anlayışı ile insana ve onun sahip olduğu değerlere dil, din,  ırk,  yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan saygı duymak.
  • Daha yaşanabilir bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için çevreyi korumak ve korunmasına yardımcı olmak.          
  • Tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve yönetim sistemlerimizin sürekli gelişmesini sağlamak için tasarım, araştırma ve geliştirme, kalite kontrol ve eğitim faaliyetlerine önem verip gereklerini yerini getirmek. Bunları dönemsel kalite hedefleri ile gözden geçirmek.
  • Ürünlerimiz ile ilgili her türlü kalite, güvenlik ve yasal şartları karşılayarak tüketici memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmak.

    “ Atlas Çorap Sağlıklı, Kullanışlı ve Uzun Ömürlü Çoraplar Üretir ”

ATLAS ÇORAP SAN. Üst yönetimi; kuruluşun çevre politikasını tanımlamış ve çevre yönetim sistemimizin kapsamı dahilinde bu politikanın faaliyetlerimizin mahiyetine, ölçeğine, çevresel etkilerine, ürünlere ve hizmetlere uygun olmasına önem göstermiştir. Buna göre hazırlanan çevre politikamız aşağıdaki gibidir.

ATLAS ÇORAP SAN. olarak günün gelişen ve değişen şartlarına uygun, sağlıklı, kullanışlı ve müşterilerimizin beklentilerini karşılayan (hatta aşan) ürünler imal etmeyi amaç olarak benimsemiş durumdayız. Daha yaşanabilir bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için; faaliyetlerimizin çevre etkilerini en aza indirgemek amacıyla kirliliği önlemeyi, gereken önlemleri alarak sürekli gelişmeyi sürdürülebilir kılmayı işimizin bir parçası olarak görmekteyiz. Bu amaçla, firmamız çorap üretiminde; iplik temininden başlayan, örme, dikiş, boyama, yıkama, ütüleme, ambalajlama, atık ve sevkiyat faaliyetlerini de kapsayan tüm süreçlerde; çevre ile ilgili her türlü yasa, mevzuat ve kanunlara uymanın ötesinde, Genel Müdürümüzden işçilerimize kadar her kademedeki çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize çevre bilinci yerleştirmek en temel hedefimizdir.

Atlas Çorap olarak günün değişen ve gelişen şartlarına uygun, sağlıklı, kullanışlı ve müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ( hatta aşan) ürünler imal etmeye ana gaye olarak benimsemiş bulunmaktayız. Bu amaçlarımızı gerçekleştirirken ulusal – uluslar arası iş ve sosyal haklar kanunlarına uygun çalışmayı, çalışanlarımız için sosyal güvence ortamını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi, işe alınacak çalışanlarda yaş sınırlarına dikkat etmeyi, dil, din, mezhep, ırk, cins ayrımcılığını önlemeyi, çalışma şartlarına ve iş güvenliği geliştirmeyi, hamilelik durumunun işten ayrılmak için bir sebep olamayacağını, iş kanunu ve yasal yönetmeliklerde belirtilen yasal yaş sınırının altında işçi çalıştırmamayı; reşit olmayan gençlerin ancak eğitim ve yetiştirme amaçlı ve ailelerinin yazılı iznini alarak çalışmalarını, zorunlu eğitimini tamamlamamış gençlerde eğitimini aksatmayacak şekilde yasal çalışma saatlerine uymayı ve eğitim masraflarını karşılamayı beyan ve taahhüt ederiz. Zorla çalıştırma, ceza mahiyetinde çalıştırma yapılmaması ve bu hususta ulusal ve uluslar arası yasalara uyulmasını, bunlarla birlikte asgari ücretin altında, sigortasız işçi çalıştırmamayı, yasada belirtilen çalışma saatlerine uygun mesai saatleri uygulamayı ana prensip olarak benimsemiş bulunmaktayız.
                                                                                                                                                         
Şirketimiz bünyesinde yapılacak olan kararlarda çalışanlar ve çalışan temsilcilerini fikir ve önerine alarak kararlar verilmeyi ana hedeflerimizde biri olarak benimsemiş bulunmaktayız.

Fabrikamız içerisinde yaşanabilecek olumsuzlukları, iş kazalarını minimum seviyeye indirmek için gerekli olan tüm çalışmalar yapılmakta ve tüm riskler ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.