İK POLİTİKASI

Atlas çorap olarak, şirketimizin hedef ve politikaları çerçevesinde kalite insan gücüne sahip olmak ve bu gücü sürekli geliştirmek, verimliliği artırmak için çalışmalarda bulunmaktayız.

Öncelikle olarak hayatta en önemli varlık insan ve onun yaşamadır, Bilincine sahip olmak, çalışanlarımız arasında eşitlik gözeterek, adil bir yönetim politikası izlemek çalışanlarımızın tüm maddi ve manevi haklarını göz önüne bulundurmak, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmalarını sağlamak temel amaçlarımız içindedir.

Bu amaç doğrultusundaki uygulamalarımız;
 
  • Seçme ve Yerleştirme
  • Oryantasyon ve Eğitim
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Sosyal ve Hukuki Hizmetleri
  • Performans (Ölçme) Değerlendirme
  • Ücretlendirme ve Diğer Sosyal Olanaklar